038-203377       Fanpage       Email
Sikaflex®-255 Extra
เป็นกาวโพลียูรีเทนสีดำ ส่วนประกอบเดียว ที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่นดีมีคุณสมบัติที่ดีในการเติมร่องของกระจก แห้งตัวด้วยความชื้นในอากาศ ก่อให้เกิดยางเทียมคุณภาพสูง เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ทั้งในงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ใหม่ และงานซ่อมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ทั่วไป

© Copyright 2024. All right reserved by POPAutoglass