ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลงเป็นเวลา 7 วัน
ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลงเป็นเวลา 7 วัน” เราคงจะพบเจอบ่อย ซึ่งสาเหตุของการห้ามนั้น เพราะอะไร ?
ข้อปฏิบัติและการดูแลรักษาหลัง การติดตั้ง ฟิล์มกรองแสง
เมื่อติดตั้งฟิล์มกรองแสงแล้ว การรักษาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานของ ฟิล์มกรองแสง